Etiket: <span>Baskın Karakterli Kadınlar</span>

Değişen hayat standartları evliliklerin yapısını da değişse de, eski zamanlarda geçerliliği olan bazı aile yapılarında halen devam eden ataerkil aile yapısının yerini günümüzün kadın ve erkeğin eşit basamaklarda durduğu aile…

BİLGİ Hukuk Yaşam