İcra Hukuku

İcra hukuku; alacaklı ve borçlu arasında olan ilişkiyi resmi kurallar çerçevesinde kanunlara döken hukuk alanıdır. Borçlu kişinin ödemesi gereken borcu belirlenen sürede ödememesi durumunda neler yapılacağı veya ne gibi yaptırımlara maruz kalacağının yanında alacaklı kişinin sahip olduğu hakları da kapsamaktadır. Bu tarz durumlarda icra takibinin nasıl yapılacağı, sürecin nasıl işleyeceği de yine icra hukuku tarafından ele alınmaktadır. İcra takibinde hangi yasaların geçerli olduğu veya hangi kanunların takip edileceği de iflas ve icra hukuku ile beraber karşılık bulacaktır.

icra avukatı ile bu sürecinizi en iyi şekilde değerlendirebilirsiniz.