Etiket: <span>İcra Hukuku</span>

İcra hukuku; alacaklı ve borçlu arasında olan ilişkiyi resmi kurallar çerçevesinde kanunlara döken hukuk alanıdır. Borçlu kişinin ödemesi gereken borcu belirlenen sürede ödememesi durumunda neler yapılacağı veya ne gibi yaptırımlara…

BİLGİ Yaşam