Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Fethiye Sağlık Yüksekokulu Hakkında

Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Fethiye Sağlık Yüksekokulu, 18.04.2001 tarih ve 2001/2351 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile kurulan lisans düzeyinde eğitim veren ve çağdaş eğitim öğretim olanaklarına sahip bir eğitim kurumudur. 2002-2003 eğitim öğretim döneminde Hemşirelik Bölümü ile eğitim hayatına başlayan yüksekokulda, 2003–2004 eğitim öğretim yılında Sağlık Memurluğu bölümü açılmıştır. Ancak 2008 yılında hemşirelik kanununda değişiklik yapılması nedeni ile sağlık memurluğu bölümü hemşirelik bölümü olarak değiştirilip birleştirilmiştir. 11.05.2011 tarihli Yükseköğretim Yönetim Kurulu Toplantısında Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Rektörlüğü’nün yeni bölüm açılması teklifi incelenmiş 2547 sayılı kanunla değişik 7/d-2 bendi uyarınca Beslenme ve Diyetetik bölümünün açılması uygun bulunmuştur.

Yüksekokul yerleşkesi toplam alanı 41.425 m2 olup, 6 sınıf, temel bilimler, mesleki beceri ve bilgisayar laboratuvarlarının yanı sıra kütüphane ve seminer salonu ile öğrencilerine eğitim öğretim hizmeti vermektedir.

Kuramsal ve uygulamalı bir eğitim veren yüksekokul eğitim-öğretimi, ulusal çekirdek eğitim programı, uluslararası Avrupa Kredi Transfer Sistemi (AKTS) standartları ve Bologna uyum sürecine uygun olarak düzenlenmiştir. Ayrıca yüksekokul müfredat programı içeriğinde yer alan seçmeli ders çeşitliliği ile ulusal hemşirelik ve çevre ihtiyaçlarına yanıt verecek şekilde genişletilmiş olup; öğrencileri mesleğin gereklerine uygun olarak yetiştirmede yeterli düzeydedir. Yüksekokulda dönem içi derslerin uygulamaları, Fethiye’deki Sağlık Bakanlığı’na bağlı hastaneler, aile sağlığı merkezleri, Ana Çocuk Sağlığı Merkezinde, Milli Eğitim Bakanlığı’na bağlı okullarda, rehabilitasyon merkezlerinde ve diğer özel kurum ve kuruluşlarda yürütülmektedir. Toplam 60 iş günü olan meslek stajları ise, Yüksekokul tarafından belirlenen eğitim ve araştırma hastaneleri ile özel dal hastanelerinde yapılmaktadır.

Fethiye Sağlık Yüksekokulu’ndan açılışından günümüze kadar 510 öğrenci mezun olmuştur. 2012-2013 eğitim öğretim yılı kayıtlı öğrenci sayısı ise 582’dir. Öğrenci sayımız önümüzdeki dönemlerde Beslenme ve Diyetetik Bölümü’nün öğrenci almaya başlaması ile daha da artacaktır.

Amaç

Eğitim, öğretimin yanı sıra yaşama gençleri hazırlama misyonuna; Atatürkçü, çağdaş ve evrensel değerlere Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesinin hedefleri ile ulaşma vizyonuna sahip Yüksekokulumuz, birey aile ve toplumun sağlığını koruyan geliştiren, hastalık halinde tedavi bakım ve rehabilitasyonunda bakım verici, eğitici, araştırmacı, danışman olarak görev alacak lisans mezunu sağlık bakım profesyonelleri yetiştirir.

İletişim
Posta Adresi: Çalıca Mevkii Karaçulha 48300 Fethiye / MUĞLA
e-posta: fethiyes@mu.edu.tr
Telefon: 0(252) 211 13 26
e-fax: 0(252) 211 13 52
Öğrenci İşleri: 0(252) 211 13 32

İlk Yorumu Siz Yapın

Bir yanıt yazın