Tavukçuluk Araştırma Enstitüsü Hakkında

Tavukçuluk Araştırma Enstitüsü 1930 Yılında tavukçuluk araştırma hizmetlerini yurt genelinde verimli ve ekonomik şekilde sağlayacak teknik, ekonomik ve teknolojik araştırmalar yapmak, alınan sonuçları değerlendirerek illerin yayım teşkilatına ve yetiştiricinin istifadesine sunmak amacıyla ATATÜRK Tarafından Kurulduğunu Biliyor muydunuz ?

88 Dekar alan üzerine kurulan Enstitü ve gerekli takiplerin yapılabilmesi için yetiştiricilik alanları ile birlikte kurulmuştur.

Enstitünün damızlık kadrosunu kurmak amacıyla Macaristan ve Avusturya’nın ileri tavukçuluk yapan çiftlikleri ile irtibata geçilmiştir. Bunların bir kısmı ile anlaşmaya varılarak ilk parti 273 adet Leghorn tavuğu ile 19 horoz ve 176 adet Rhode Island-Red tavuğu ile 26 horoz satın alınarak 1931 yılından itibaren düzenli yetiştiriciliğe başlanmıştır. 1932 yılında Almanya’da Rechkard çiftliğinden 3 adet ve 1933 yılında da yine aynı çiftlikten 2 adet pedigrili Leghorn horozu getirtilerek damızlık kadrosu takviye olarak getirilmiştir. Yetiştirme ve deneme mekanı olarak kurulan bu Enstitü 1938 yılına kadar çalışmalarına ara vermeden devam etmiştir. Aynı yıl Enstitü merkezini Ankara-İstanbul yolu üzerinde, Atatürk Orman Çiftliği karşısında, 131 dekar genişliğindeki araziye taşınmıştır. Bu saha üzerinde Enstitünün idari binası, üretim tesisleri inşa edilerek daha geniş çapta çalışma imkânlarına kavuşturulmuştur. 1952 yılından itibaren Marshal enstütüye yardım etmiştir  Enstitüye modern tavukçuluk makine ve ekipmanları sağlanmaya başlanmıştır, diğer taraftan yeni damızlık araç temini amacıyla yurt dışından yeni kültür ırkı tavuklar getirtilmiştir. Bu bağlamda İngiltere’den British Livestock Limited aracılığıyla temin edilen 1700 adet Leghorn ve Rhode Island-Red civcivinden 500 Leghorn ve 700 adet Rhode Island-Red civcivi elde edilmiştir. Bunun yanı sıra ABD’nin Oregon eyaletindeki Handson çiftliğinden ithal edilen pedigrili 1410 adet Rhode Island-Red ve 1075 adet Newhampshire civcivinden 800 adet Rhode Island-Red ve 500 adet Newhampshire civcivleri Tavukçuluk ve Arıcılık Enstitüsüne verilmiştir. Ayrıca 1954 yılında ABD’de dünya kiliseler birliğinin hibe yoluyla gönderdiği 29175 adet Newhampshire civcivinden 1000 adeti ve 1955 yılında Yalova Devlet Üretme Çiftliğinden temin edilen 1111 tavuk 29 horozluk bir White-Plymount-Rock sürüsü üretim kadrosuna alınmıştır.

Kanatlı araştırmaları için ülkesel düzeyde veri toplamak ve değerlendirmek

Ülkesel ve bölgesel düzeyde uygulanması planlanan temel ve stratejik araştırmaları yapmak, koordine etmek, izlemek, sonuçlarını sahaya intikal ettirmek ve yayınlamak

Tavukçuluk sektöründe ihtiyaç duyulan yüksek verimli ebeveyn genotiplerinin sürekli geliştirilmesini sağlamak, piyasaya sunmak ve müşteriye ulaştırılmasını sağlamak

Tavukçuluktaki yerli damızlık materyalin ve hibritlerin gen kaynaklarını muhafaza etmek ve geliştirmek

Islah çalışmalarının daha verimli olabilmesi için biyoteknolojik yöntemleri geliştirmek ve kullanmak

Kanatlı Yetiştirme ve Islah Yöntemleri ile Yem Teknolojisi ve Kanatlı Besleme konusunda araştırmalar yapmak

Elde mevcut damızlık materyalde mümkün olan en yüksek sağlık standardının devamlılığını sağlamak

VİZYONUMUZ

Yerli yumurtacı damızlık materyal konusunda marka olma yolunda;

Tavukçuluk sektöründe bilimsel ve teknolojik gelişmeleri yakından takip eden,
Yumurta tavukçuluğu ve kurumun geleceğine yön veren,
Özverili ve disiplinli çalışan,
Kaliteden asla ödün vermeyen,
Çevreye ve topluma karşı duyarlı başarılı bir takımın üyesiyiz.
FAALİYETLERİMİZ

1. Üretim Faaliyetlerimiz

Ticari işletmelerin damızlık yumurta ve civciv ihtiyacını karşılayacak üretim faaliyetlerinde bulunmak. Bu kapsamda;

Damızlık yumurta üretimi
Yumurtacı damızlık civciv üretimi
Yumurtacı hibrit civciv üretimi
2. Pazarlama ve Satış Faaliyetleri

Döner Sermaye İşletmesinin faaliyetlerini yürütmek. Bu bağlamda;

Damızlık yumurta pazarlama ve satışı
Yumurtacı damızlık civciv pazarlama ve satışı
Yumurtacı damızlık civciv pazarlama ve satışı
3. Araştırma ve Geliştirme Faaliyetleri

Diğer kuruluşlarla işbirliği yaparak, ortak projeler hazırlamak, sektörle ilgili bilimsel veri ve kaynak temin etmek, araştırma ve araştırmacı düzeyini yükseltmeye yönelik yabancı dil, yüksek lisans ve doktora çalışmalarını desteklemek ve teşvik etmek
Neler Yapıyorlar ?
ARGE çalışmalarında Tavukçuluk sektöründe faaliyet gösteren kamu ve özel kurum ve kuruluşlarıyla işbirliği yapmaktadırlar
Yum-Bir, Besd-Bir ve TÜRKİYEM_BİR ve tavukçuluk sektöründe faaliyet gösteren diğer STK’ların faaliyetlerine katılmaktadırlar, araştırmalarına katkı sağlamak, ortak Panel, Sempozyum ve Kongre düzenlemektedirler

Gerektiğinde kanatlılarda test ve kontrol çalışmalarında bulunmaktadırlar
Ulusal ve Uluslararası projeler hazırlamak, Ulusal ve Uluslararası kuruluşlar tarafından yürütülen ya da desteklenen projelere katılmaktadırlar
Gerektiğinde yeni saf hatlar temin ederek ıslah çalışmalarına dahil etmektedirler
4. Eğitim, Yayım ve Tanıtım Faaliyetleri Araştırmacı teknik personelin düzeyini yükseltmeye yönelik eğitim ve seminer faaliyetleri yapmak ve yaptırmak

Enstitünün yaptığı araştırma sonuçlarının ulusal ve uluslararası düzeyde tanıtımlarını yapmak,
Araştırmalardan elde edilen sonuçları Ulusal ve Uluslararası dergi, kongre, sempozyum vb. yayınlamak
Kurumumuzun bilimsel yayın organı olan Hakemli Dergimiz “Tavukçuluk Araştırma Dergisi” belirli periyotlarda yayınlanmak.
Kurum faaliyetlerimizi ve damızlık materyallerimizi tanıtmak amacıyla ulusal ve uluslar arası hayvancılık fuarlarına katılmak

Kurumuzda araştırmalardan elde edilen sonuçlarının ulusal ve uluslararası tanıtımını sağlamak amacıyla ulusal ve uluslararası ilgili kongrelere katılmak
Kurum personelinin yabancı dil ve bilgi işlem ile ilgili eğitim ve kurslara katılımı sağlamak önlerindeki duvar engelini kaldırmak ve yeniliklere açık hale gelmelerini sağlamak.
Üniversitelerdeki genç öğrencilerin ve girişimcilerin çalışma alanımızla ilgili bölümlerinde eğitim gören öğrencilere staj yaptırmak işi mutfak alanında öğrenmelerini sağlamak bir nevi her sektörün mutfağında yetişmek farklı değerler katar bu olguyu sağlamak.
​Talep edilmesi halinde çalışma alanıyla ilgili eğitim programları hazırlamak ve düzenlenen eğitim programlarına eğitici desteği sağlamak ​

İlk Yorumu Siz Yapın

Bir yanıt yazın