Avukat Olmaya Engel Durumlar

Taksirli suçlar hariç kesinleşmiş bir karar ile 2 yıldan daha fazla hapis yada bir yıldan fazla ağır hapis cezası ile yada basit ve nitelikli zimmet, rüşvet, dolandırıcılık, hırsızlık, sahtecilik, iflas ve inancı kötüye kullanmak gibi yüz kızartıcı suçlarla istimal ve istihlak kaçakçılığı haricinde kaçakçılık ihaleye fesat karıştırmak gibi suçlardan biriyle hüküm giymiş bulunmak,

  • Kesinleşmiş bir disiplin kararının sonucunda hakim, memur yada avukat olabilme niteliğini kaybetmiş bulunmak,
  • Avukatlık mesleğine uymayacak davranış ve tutumları çerçevesince bilinmiş bulunmak,
  • Avukatlıkla bağdaşmayacak bir işle meşgul bulunmak,
  • Mahkeme kararıyla kısıtlanmış bulunmak,
  • İflas etmiş olup  itibarı iade edilmemiş olmak,
  • Hakkında aciz vesikası verilmiş olup bunu kaldırmamış bulunmak,
  • Avukatlığı sürekli olarak gereği gibi yapmaya engeli olmak (vücut, zihin)

Yukarıdaki özellikler avukat olmaya engel durumlardır. Eğer bu özellikleri taşımıyorsanız Bursa Ceza Avukatı Elif Çavuşoğlu gibi kaliteli bir avukat olabilirsiniz.